Skip To Content
Course

Språka på akademiska

Started Dec 7, 2020

Enroll

Full course description

Språka på akademiska vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och som redan läser på universitet eller högskola men känner att du behöver vässa dina språkkunskaper ytterligare för att nå ännu längre i dina studier. Kursen vänder sig även till dig som kanske har tänkt börja studera och som vill börja väl förberedd. Den vänder sig även till dig som av andra skäl vill träna din språkliga förmåga på akademiska. Oavsett vilket är du varmt välkommen till kursen och du kan börja redan idag.

Är du lärare eller språkhandledare är du välkommen att använda kursen som helhet, eller delar av den, i din undervisning eller som stöd till dina studenter.
Kontakta oss gärna för mer information

Redan registrerad? Logga in

Sign up for this course today!

Enroll